Restauratie

Bij alle antieke Rijtuigen en Arresleden die bij ons ter restauratie worden aangeboden, worden alle uit te voeren werkzaamheden verricht volgens verantwoorde methoden.

Wanneer nodig zullen de aangeboden objecten tegen ongedierte, bv houtworm etc, worden behandeld. Alleen bij noodzaak zullen er onderdelen worden vervangen.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met materialen van dezelfde leeftijd als het object en geprobeerd wordt om onderdelen te vinden die eenzelfde uitstraling hebben. Ook de afwerking volgt de traditionele werkwijze en dit gecombineerd met de ouderwetse ambachtelijke materialen, zorgt ervoor dat het origineel zoveel mogelijk in ere wordt gehouden. Hierdoor ontstaat een verantwoorde waardevolle restauratie.

Van de gehele restauratie zal indien gewenst een fotoverslag worden bijgehouden, hetgeen na afloop het project alleen maar completer maakt. Ook met het Conserveren van belangrijke objecten zijn wij bekend.

Deze werkwijze passen wij vaak toe wanneer het om museale stukken gaat.

 

0j7a8128-kopie

Met het verstrijken der jaren hebben we een steeds grotere clientele op gebouwd.
Bracht de ene eigenaar een prachtige slee binnen voor museale  restauratie, een ander wilde graag een antieke Sjees zo laten restaureren dat er weer op vertrouwde wijze mee kon worden gereden.

 

Duidelijk mag zijn dat  juist onze kennis  binnen de ambachtelijke klassieke werkwijze,  ons klanten brengt die niet alleen met sjezen en sleden komen,
maar ook met de meest bijzondere modellen en uitvoeringen van  totaal andere koetsen .
Glaslandauers, Coaches, Landaulettes, Barouches enz enz

 

Elke Sjees, ieder Rijtuig , welke  Slee dan ook ,   ze zullen allen door ons de maximale aandacht en zorg ontvangen.

En heel belangrijk,  ... U bepaalt mee hoe ieder restauratietraject zal gaan verlopen.