Nieuwbouw

In de door ons uitgevoerde projecten, bestaat ongeveer de helft uit restauratie, terwijl de andere helft uit nieuwbouw bestaat.

Altijd wordt getracht het hoogst haalbare resultaat te bereiken, waarbij gelet wordt op stijl, vorm detail en afwerking. Alle door ons uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen aan de hoogste eisen, hierdoor kunnen wij dan ook op ons constructie werk levenslange garantie geven.

Samen met u als opdrachtgever , zal de stijlvorm van Sjees of Slee gekozen worden, binnen deze stijlvorm kunt u dan samen met ons het uiteindelijke resultaat ontwerpen. Uw inbreng , tot in detail, zal er voor gaan zorgen dat de Slee of Sjees echt uniek in zijn soort is.

Bovendien zal deze Sjees of Arreslee vaak ook tot een familiestuk gaan worden. Van iedere nieuwbouw zal op verzoek een kompleet fotoverslag worden bijgehouden, welke later een waardevolle bijdrage van het object kan zijn.

Alle door ons gebouwde Sjezen en Arresleden worden aangemeld bij het desbetreffende Stamboek, waarna ze desgewenst geregistreerd kunnen worden.

timthumb-1

Nieuwbouw zou kunnen betekenen dat wij op moderne wijze onze werkzaamheden uitvoeren.
Niets is minder waar. Wij hanteren voor specialistisch werk nog steeds de ambachtelijke technieken als beeldhouwen, handmatig schaven, spaken modelleren met een haalmes ,  enz .
Toch gebruiken wij weloverwogen ook modernere technieken wanneer dit het eindresultaat niet nadelig beïnvloedt.

 

Zeker op materiaalgebied heeft de tijd ons beslist voordelen opgeleverd.
Niet iedere vernieuwing betekent verbetering, maar in sommige situaties kunnen nieuwe verbeterde materialen een beter resultaat en  een hoger niveau  geven.

 

Oude technieken gecombineerd met jarenlange ervaring , en het beste van de tijd waarin wij nu leven ,geven een optimaal eindresultaat.